ವಿಶ್ಲೇಷಿಸು  ಅಥವಾ    ಭಾಷೆ:

ಕೋಲ್ ಉಪನಾಮ ಹರಡಿತು

ಕೊನೆಯ ಹೆಸರು ಕೋಲ್ ಹರಡುವ ನಕ್ಷೆ.

ಕೊನೆಯ ಹೆಸರು ಕೋಲ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ?

ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಉಪನಾಮವನ್ನು ಕೋಲ್ ವಿತರಣೆ ಹುಡುಕಿ.

ಉಪನಾಮ ಕೋಲ್ ಎಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ?

ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಕೋಲ್ ಆಗಿದೆ?

ದೇಶ ವಿತರಣೆ ಮೊತ್ತ
ಸಿಯೆರಾ ಲಿಯೋನ್
 
39 117
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ
 
14 511
ಲೈಬೀರಿಯಾ
 
10 099
ಜಮೈಕಾ
 
4 498
ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್
 
2 845
ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್
 
2 805
ಸೇಶೆಲ್ಸ್
 
95
ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ವರ್ಜಿನ್ ದ್ವೀಪಗಳು
 
66

ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಉಪನಾಮವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತ!

ಅಥವಾ
ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು:
ನಿಮ್ಮ ಉಪನಾಮ:
ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪಡೆಯಿರಿ

ಉಪನಾಮ ಕೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು

ಕೋಲ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ

ಕೋಲ್ ಅರ್ಥವೇನು? ಉಪನಾಮ ಕೋಲ್ ನ ಅರ್ಥ.

 

ಕೋಲ್ ಮೂಲ

ಕೋಲ್ ಉಪನಾಮವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಉಪನಾಮ ಕೋಲ್ ನ ಮೂಲ.

 

ಕೋಲ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಉಪನಾಮ, ಕೊನೆಯ ಹೆಸರಿನ ಕಾಗುಣಿತ ಮತ್ತು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಕೋಲ್.

 

ಕೋಲ್ ಅನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ

ನೀವು ಕೋಲ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತೀರಿ? ಕೋಲ್ ಅನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಲು ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳು. ಕೋಲ್ ನ ಉಚ್ಚಾರಣೆ

 

ಕೋಲ್ ಉಪನಾಮ ಹರಡಿತು

ಕೊನೆಯ ಹೆಸರು ಕೋಲ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ? ಕೋಲ್ ಕೊನೆಯ ಹೆಸರು ಎಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ?

 

ಕೋಲ್ ಹೆಸರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

ಹೆಸರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೋಲ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ.

 

ಇತರ ಉಪನಾಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೋಲ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

ಇತರ ಉಪನಾಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೋಲ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ.

 

ಕೋಲ್ ನೊಂದಿಗೆ ಹೋಗುವ ಹೆಸರುಗಳು

ಕೋಲ್ ನೊಂದಿಗೆ ಹೋಗುವ ಹೆಸರುಗಳು