ವಿಶ್ಲೇಷಿಸು  ಅಥವಾ    ಭಾಷೆ:

ಆರ್ಯನ್ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲ

ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲ ಆರ್ಯನ್. ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲದ ಇತಿಹಾಸ ಆರ್ಯನ್.

ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲ ಆರ್ಯನ್

Arya >

ಪ್ರಾಚೀನ ಪರ್ಶಿಯನ್ (ಅಂಶ)

ಆರ್ಯನ್ >

ಹಿಂದಿ

ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಪೂರ್ಣ ಮರ ಆರ್ಯನ್

Arya >

ಪ್ರಾಚೀನ ಪರ್ಶಿಯನ್ (ಅಂಶ)

 
 
ಆರ್ಯ >

ಪರ್ಷಿಯನ್

 
 
ಆರ್ಯ >

ಹಿಂದಿ

 
 
ಆರ್ಯ >

ಮಲಯಾಳಂ

 
 
ಆರ್ಯನ್ >

ಹಿಂದಿ

 
 
Eran >

ಪ್ರಾಚೀನ ಪರ್ಶಿಯನ್ (ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು)

 
 
 
Iran >

ಪರ್ಷಿಯನ್ (ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು)

 
 
 
 
Irã >

ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ (ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು)

 
 
 
 
Irán >

ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ (ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು)

 
 
 
 
Iran >

ಅರೇಬಿಕ್ (ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು)

 
 
 
 
Iran >

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ (ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು)

 
 
 
 
Iran >

ಫ್ರೆಂಚ್ (ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು)

 
 
 
 
Iran >

ಜರ್ಮನ್ (ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು)

 
 
 
 
Iran >

ಇಟಾಲಿಯನ್ (ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು)

ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಉಪನಾಮವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತ!

ಅಥವಾ
ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು:
ನಿಮ್ಮ ಉಪನಾಮ:
ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪಡೆಯಿರಿ

ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಆರ್ಯನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು

ಹೆಸರಿನ ಆರ್ಯನ್ ಅರ್ಥ

ಆರ್ಯನ್ ಅರ್ಥವೇನು? ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ ಆರ್ಯನ್.

 

ಆರ್ಯನ್ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲ

ಆರ್ಯನ್ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲ ಆರ್ಯನ್.

 

ಆರ್ಯನ್ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೊದಲ ಹೆಸರು, ಕಾಗುಣಿತ ಮತ್ತು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ರೂಪಾಂತರಗಳು, ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಆರ್ಯನ್ ನ ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ರೂಪಾಂತರಗಳು.

 

ಉಪನಾಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಯನ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

ಉಪನಾಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಯನ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ.

 

ಇತರ ಹೆಸರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಯನ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

ಇತರ ಹೆಸರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಯನ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ.

 

ಹೆಸರಿನ ಉಪನಾಮಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಆರ್ಯನ್

ಹೆಸರಿನ ಉಪನಾಮಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಆರ್ಯನ್