ವಿಶ್ಲೇಷಿಸು  ಅಥವಾ    ಭಾಷೆ:

ಉಪನಾಮದ ಹೆಸರುಗಳು ದೇವಿ

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹೆಸರುಗಳು, ಉಪನಾಮ ದೇವಿ ನೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ಮೊದಲ ಹೆಸರುಗಳು.

ಉಪನಾಮ ದೇವಿ ಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರುಗಳು

ಉಪನಾಮದ ಹೆಸರುಗಳು ದೇವಿ

Abhishma Abinaya Adhikesavan Afriyanti Akashni ಅನುಸ್ಮಿಟಾ ಅಪರ್ಣಾ Arteshni ಅರುಣ ಅಶ್ಮಿತಾ Banty ಬ್ರಿಂಧಾ Chathura ಚಿತ್ರ ದಕ್ಷ ದರ್ಶಕ Devaansh ದೇವಿ Devipriya ಧಿಯಾ ಡೋರೆನ್ ದುರ್ಗಾ Durgawati Eeshanth Gaitree ಗಂಗಾ ಗಾಯತ್ರಿ ಗಿರಿಜಾ Gohila ಗೋಕಿಲಾ Gomathy ಗೌರಿ ಶಂಕರ್ ಹಿಮಾವತಿ ಇಂದ ಜಮುನಾ Jeshwin ಕಲ್ಪನಾ Kamlawati ಕಾಂಚನಾ Karunya Kathyayani Kayal ಕೀರ್ತಾನ ಕೋಕಿಲಾ Kousalya Kowsalya Krishanthini Lajwanti ಲವನ್ಯ Lawanti ಲೀಲಾ ಮಲಾತಿ ಮಂಜುಲ್ಲಾ Manjuladevi Mirabi ಮೃಣಾಲಿನಿ Myvizhi Nakshatra ನಂದಿನಿ Narmatha ನೀಲಾ ನೇಹಾ Nileshni ನಿತ್ಯ ಪವನ್ಕುಮಾರ್ Pavithira ಪವಿತ್ರ ಪವಿತ್ರ Phavithra Raathi Rajinikanth ರಜನಿ ರಮ್ಯಾ ರಂಜನಿ ರಂಜೀತಾ ರಷ್ಮಿ Renuga ರೇಣುಗಡೆವಿ ರೇಣುಕಾ Rubha Rubhadevi ಶಕ್ತಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಸಂಗೀತ ಸಂತೋಶ್ Santro ಸರನ್ಯ Sarmila Sasidevi Sasithra ಸತೀಶ್ ಬಾಬು ಸಯಂತಿಕಾ Senbaga ಶಲಿನಿ Shallini ಶರ್ಮಿಳಾ Shasmita ಶೀಲಾ Shivatmika ಶೋಭಾನಾ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀವಾನಿ Subashini ಸುಭಾತ್ರ ಸುಗಂಧ ಸುಗಂತಿ ಸುಗ್ನ್ಯಾ Sunayana ಸೂರ್ಯ Sweeta Tamilarasi Tara ತಾರಾ Thamilarasi Tharini Theivanai ತಿಲಗಾ ಉಮಾ ಉಮಾಮಾಸ್ವರಿ ಉರ್ಮಿಲಾ ವಂದನಾ Vatchlla Vidyarani ವಿಮಾಲಾ

ಉಪನಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಉಪನಾಮದ ದೇವಿ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರ ಹೆಸರುಗಳು

Abhishma ದೇವಿ Abinaya ದೇವಿ Adhikesavan ದೇವಿ Afriyanti ದೇವಿ Akashni ದೇವಿ ಅನುಸ್ಮಿಟಾ ದೇವಿ ಅಪರ್ಣಾ ದೇವಿ Arteshni ದೇವಿ ಅರುಣ ದೇವಿ ಅಶ್ಮಿತಾ ದೇವಿ Banty ದೇವಿ ಬ್ರಿಂಧಾ ದೇವಿ Chathura ದೇವಿ ಚಿತ್ರ ದೇವಿ ದಕ್ಷ ದೇವಿ ದರ್ಶಕ ದೇವಿ Devaansh ದೇವಿ ದೇವಿ ದೇವಿ Devipriya ದೇವಿ ಧಿಯಾ ದೇವಿ ಡೋರೆನ್ ದೇವಿ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ Durgawati ದೇವಿ Eeshanth ದೇವಿ Gaitree ದೇವಿ ಗಂಗಾ ದೇವಿ ಗಾಯತ್ರಿ ದೇವಿ ಗಿರಿಜಾ ದೇವಿ Gohila ದೇವಿ ಗೋಕಿಲಾ ದೇವಿ Gomathy ದೇವಿ ಗೌರಿ ಶಂಕರ್ ದೇವಿ ಹಿಮಾವತಿ ದೇವಿ ಇಂದ ದೇವಿ ಜಮುನಾ ದೇವಿ Jeshwin ದೇವಿ ಕಲ್ಪನಾ ದೇವಿ Kamlawati ದೇವಿ ಕಾಂಚನಾ ದೇವಿ Karunya ದೇವಿ Kathyayani ದೇವಿ Kayal ದೇವಿ ಕೀರ್ತಾನ ದೇವಿ ಕೋಕಿಲಾ ದೇವಿ Kousalya ದೇವಿ Kowsalya ದೇವಿ Krishanthini ದೇವಿ Lajwanti ದೇವಿ ಲವನ್ಯ ದೇವಿ Lawanti ದೇವಿ ಲೀಲಾ ದೇವಿ ಮಲಾತಿ ದೇವಿ ಮಂಜುಲ್ಲಾ ದೇವಿ Manjuladevi ದೇವಿ Mirabi ದೇವಿ ಮೃಣಾಲಿನಿ ದೇವಿ Myvizhi ದೇವಿ Nakshatra ದೇವಿ ನಂದಿನಿ ದೇವಿ Narmatha ದೇವಿ ನೀಲಾ ದೇವಿ ನೇಹಾ ದೇವಿ Nileshni ದೇವಿ ನಿತ್ಯ ದೇವಿ ಪವನ್ಕುಮಾರ್ ದೇವಿ Pavithira ದೇವಿ ಪವಿತ್ರ ದೇವಿ ಪವಿತ್ರ ದೇವಿ Phavithra ದೇವಿ Raathi ದೇವಿ Rajinikanth ದೇವಿ ರಜನಿ ದೇವಿ ರಮ್ಯಾ ದೇವಿ ರಂಜನಿ ದೇವಿ ರಂಜೀತಾ ದೇವಿ ರಷ್ಮಿ ದೇವಿ Renuga ದೇವಿ ರೇಣುಗಡೆವಿ ದೇವಿ ರೇಣುಕಾ ದೇವಿ Rubha ದೇವಿ Rubhadevi ದೇವಿ ಶಕ್ತಿ ದೇವಿ ಸಂಧ್ಯಾ ದೇವಿ ಸಂಗೀತ ದೇವಿ ಸಂತೋಶ್ ದೇವಿ Santro ದೇವಿ ಸರನ್ಯ ದೇವಿ Sarmila ದೇವಿ Sasidevi ದೇವಿ Sasithra ದೇವಿ ಸತೀಶ್ ಬಾಬು ದೇವಿ ಸಯಂತಿಕಾ ದೇವಿ Senbaga ದೇವಿ ಶಲಿನಿ ದೇವಿ Shallini ದೇವಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ದೇವಿ Shasmita ದೇವಿ ಶೀಲಾ ದೇವಿ Shivatmika ದೇವಿ ಶೋಭಾನಾ ದೇವಿ ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಶ್ರೀವಾನಿ ದೇವಿ Subashini ದೇವಿ ಸುಭಾತ್ರ ದೇವಿ ಸುಗಂಧ ದೇವಿ ಸುಗಂತಿ ದೇವಿ ಸುಗ್ನ್ಯಾ ದೇವಿ Sunayana ದೇವಿ ಸೂರ್ಯ ದೇವಿ Sweeta ದೇವಿ Tamilarasi ದೇವಿ Tara ದೇವಿ ತಾರಾ ದೇವಿ Thamilarasi ದೇವಿ Tharini ದೇವಿ Theivanai ದೇವಿ ತಿಲಗಾ ದೇವಿ ಉಮಾ ದೇವಿ ಉಮಾಮಾಸ್ವರಿ ದೇವಿ ಉರ್ಮಿಲಾ ದೇವಿ ವಂದನಾ ದೇವಿ Vatchlla ದೇವಿ Vidyarani ದೇವಿ ವಿಮಾಲಾ ದೇವಿ

ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಉಪನಾಮವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತ!

ಅಥವಾ
ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು:
ನಿಮ್ಮ ಉಪನಾಮ:
ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪಡೆಯಿರಿ

ಉಪನಾಮ ದೇವಿ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು

ದೇವಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ

ದೇವಿ ಅರ್ಥವೇನು? ಉಪನಾಮ ದೇವಿ ನ ಅರ್ಥ.

 

ದೇವಿ ಉಪನಾಮ ಹರಡಿತು

ಕೊನೆಯ ಹೆಸರು ದೇವಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ? ದೇವಿ ಕೊನೆಯ ಹೆಸರು ಎಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ?

 

ದೇವಿ ಹೆಸರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

ಹೆಸರುಗಳೊಂದಿಗೆ ದೇವಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ.

 

ಇತರ ಉಪನಾಮಗಳೊಂದಿಗೆ ದೇವಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

ಇತರ ಉಪನಾಮಗಳೊಂದಿಗೆ ದೇವಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ.

 

ದೇವಿ ನೊಂದಿಗೆ ಹೋಗುವ ಹೆಸರುಗಳು

ದೇವಿ ನೊಂದಿಗೆ ಹೋಗುವ ಹೆಸರುಗಳು